Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 13

13 Stemming prostitutie en mensenhandel

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over prostitutie en mensenhandel,

te weten:

(Zie vergadering van 29 november 2011.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de PVV en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.