Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 97, item 24

24 Stemmingen Landbouw en Visserijraad

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand/Jacobi over verzet tegen het voorgestelde tonijnakkoord (21501-32, nr. 590).

(Zie vergadering van 25 april 2012.)

De voorzitter:

De motie Ouwehand/Jacobs (21501-32, nr. 590) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Unie een nieuw visserijakkoord wil sluiten met de Salomonseilanden, wat betekent dat er Europees belastinggeld zal worden uitgegeven om Franse en Spaanse vissers te laten vissen op tonijn in de Stille Oceaan;

constaterende dat de geelvin- en grootoogtonijn op dit moment worden bedreigd door overbevissing en dat de evaluatie van het huidige visserijakkoord met de Salomonseilanden dit bevestigt;

constaterende dat met het voorgestelde visserijakkoord opnieuw bedreigde tonijnsoorten mogen worden gevangen en/of een belangrijk deel van de bijvangst zullen uitmaken met een grote kans op verdere overbevissing van deze populaties;

constaterende dat bovendien jaarlijks veel zeevogels, haaien, dolfijnen en zeeschildpadden het slachtoffer zijn van de visserij op tonijn omdat zij worden meegevangen in de enorme ringnetten die de scholen tonijn omsingelen of vast komen te zitten aan de haken aan de 'long lines', met een gruwelijke en lange doodstrijd tot gevolg;

verzoekt de regering, zich te verzetten tegen het voorgestelde tonijnakkoord tussen de Europese Unie en de Salomonseilanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 623, was nr. 590 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Jacobi (21501-32, nr. 623, was nr. 590).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.