Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XVI nr. 182

33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 182 MOTIE VAN DE LEDEN GERBRANDS EN AGEMA

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouderen steeds vaker het slachtoffer worden van mishandeling;

overwegende dat ouderen bewust als slachtoffer uitgekozen worden omdat zij een kwetsbare leeftijd hebben en hierdoor weerloze slachtoffers zijn;

verzoekt de regering, naar analogie van geweld tegen hulpverleners ook bij ouderenmishandeling een drie keer hogere straf in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerbrands

Agema