Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-XVI nr. 180

33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 180 MOTIE VAN DE LEDEN GERBRANDS EN AGEMA

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit huis geplaatste daders van huiselijk geweld op kosten van de belastingbetaler tijdelijk elders onderdak krijgen;

verzoekt de regering, de kosten die gemaakt worden om tijdelijk onderdak te bieden aan daders van huiselijk geweld, te verhalen op de daders zelf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerbrands

Agema