Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over het non-proliferatiebeleid (22112, nr. 930), te weten:

- de motie-Van Bommel/Peters over aandringen op openheid over de aanwezigheid van kernwapens in lidstaten van de NAVO (32123 V, nr. 3);

- de motie-Peters/Van Bommel over beëindigen van het gebruik van verouderde kernwapens (32123 V, nr. 4);

- de motie-Van Dam over niet langer beschermen van Europa door Amerikaanse kernwapens in Europa (32123 V, nr. 5).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Bommel/Peters (32123-V, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters/Van Bommel (32123-V, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dam (32123-V, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven