Aan de orde zijn de stemmingen over moties ingediend bij het debat over AWACS, te weten:

- de motie-De Mos/Graus over sluiting van het Limburgse luchtruim voor opstijgende en landende AWACS-vliegtuigen (32123 XI, nr. 8);

- de motie-Van Velzen/Vendrik over aantoonbaar verminderen van het aantal vluchten indien baanverlenging geen doorgang vindt (32123 XI, nr. 9);

- de motie-Van Velzen/Vendrik over vermindering van het aantal vluchten en het daarbij meetellen van doorstartoefeningen als extra vlucht (32123 XI, nr. 10).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-De Mos/Graus (32123-XI, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Vendrik (32123-XI, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Vendrik (32123-XI, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven