Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de evaluatie van de spoorwegwetgeving, te weten:

- de motie-Roemer over het toevoegen van de verbindingen van het nachtnet aan de vervoersconcessie (31843, nr. 5);

- de motie-Van Gent over extra bevoegdheden voor de vervoerskamer van de NMa (31843, nr. 7).

(Zie notaoverleg van 12 oktober 2009.)

In stemming komt de motie-Roemer (31843, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (31843, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven