Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Voorhang Ontwerp Aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad, te weten:

- de motie-Vendrik/Roemer over de drie nog niet geactualiseerde WLO-groeiscenario's (31936, nr. 10);

- de motie-Roemer/Vendrik over afzien van een nieuw aanwijzingsbesluit voor vliegveld Lelystad (31936, nr. 11);

- de motie-De Rouwe/Cramer over een uitbreiding van vliegveld Lelystad op de huidige locatie (31936, nr. 12);

- de motie-De Rouwe/Boelhouwer over een plan van aanpak voor een volledige luchtverkeersleiding op vliegveld Lelystad (31936, nr. 13).

(Zie vergadering van 13 oktober 2009.)

In stemming komt de motie-Vendrik/Roemer (31936, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer/Vendrik (31936, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Cramer (31936, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Boelhouwer (31936, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven