Aan de orde zijn de stemmingen over moties ingediend bij het debat over personeel Defensie, te weten:

- de motie-Eijsink/Boekestijn over een volwaardig onderzoek naar het functioneren van de MGGZ (32123 X, nr. 13);

- de motie-Poppe over duidelijkheid of gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door PX-10 (32123 X, nr. 14).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Eijsink/Boekestijn (32123-X, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Poppe (32123-X, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven