Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de interpellatie-Leijten over de hypothecaire lening voor een zorgbestuurder, te weten:

- de motie-Leijten over het stopzetten van de wettelijke grondslag van financiële constructies (32171, nr. 1);

- de motie-Leijten over meer zeggenschap voor de ondernemingsraad van zorginstellingen (32171, nr. 2).

(Zie vergadering van 13 oktober 2009.)

In stemming komt de motie-Leijten (32171, nr. 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (32171, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven