Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de leden Wilders, Fritsma, Agema, De Roon, Bosma en De Mos houdende het verzoek tot het in overweging nemen van een onderzoek naar een aanklacht tegen de minister voor WWI (32158, nr. 1).

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Wilders.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter. Een minister die de Kamer niet informeert, zoals de heer Van der Laan heeft gedaan bij onze vragen over de kosten van immigratie, verdient wat ons betreft de grootste sanctie ooit, strafrechtelijk. Daar kunnen wij niet makkelijk overheen stappen en daarom vragen wij over dit voorstel hoofdelijk te stemmen.

De voorzitter:

Dan is het woord aan de griffier en alleen aan de griffier.

In stemming komt de brief van het lid Wilders c.s. (32158, nr. 1).

Vóór stemmen de leden: De Mos, De Roon, Verdonk, Wilders, Agema, Bosma, Brinkman, Tony van Dijck, Fritsma en Graus.

Tegen stemmen de leden: Kant, Karabulut, Knops, Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, De Krom, Kuiken, Langkamp, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Linhard, Luijben, Marijnissen, Mastwijk, Meeuwis, Van Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Pechtold, Peters, Pieper, Polderman, Poppe, Van Raak, Remkes, Roefs, Roemer, De Roos-Consemulder, De Rouwe, Rutte, Samsom, Sap, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smeets, Smilde, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spekman, Spies, Van der Staaij, Sterk, Thieme, Timmer, Van Toorenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Vermeij, Vietsch, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Willemse-van der Ploeg, De Wit, Wolbert, Zijlstra, Aasted-Madsen-van Stiphout, Algra, Anker, Aptroot, Arib, Atsma, Azough, Bashir, Van Beek, Besselink, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, Boekestijn, Boelhouwer, Van Bommel, Bouchibti, Bouwmeester, Ten Broeke, Van der Burg, Çörüz, Cramer, Van Dam, Depla, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Jasper van Dijk, Dijsselbloem, Eijsink, Elias, Ferrier, Van Geel, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Gill'ard, Griffith, Van Haersma Buma, Halsema, Van der Ham, Hamer, Heerts, Heijnen, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jacobi, Jager, Jansen, Joldersma, Jonker en Kalma.

De voorzitter:

De heer Teeven is overgeslagen. Dat gaan wij nu goedmaken. Het woord is wederom aan de griffier.

De griffier:

Teeven.

De heer Teeven (VVD):

Tegen!

De voorzitter:

Dames en heren. Ik constateer dat het verzoek met 132 tegen 10 stemmen is verworpen.

Naar boven