Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20052006-5621-5622".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30387
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-06-20
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5622
Identifier h-tk-20052006-5621-5622
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5621-5622
PS key HAN8009A07
Publicatiedatum 2006-06-30
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 92
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 5621
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer invoering van leerrechten in het hoger onderwijs, herziening van de collegegeldsystematiek, invoering van het collegegeldkrediet en invoering van een nieuw aflossingssysteem (financiering in het hoger onderwijs) (30387)
Vergaderjaar 2005-2006