Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken (29834).

(Zie vergadering van 6 juni 2006.)

De aanhef en de onderdelen A en Aa van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

De aanhef van onderdeel B, artikel 5.1 en het eerste tot en met het zesde lid van artikel 5.2 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 14, I) tot invoeging van een nieuw zevende lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de Groep Wilders en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Wilders, D66, de VVD, het CDA, de LPF en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Dam (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Het zevende lid van artikel 5.2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Aptroot (stuk nr. 15) en het amendement-Van Dam (stuk nr. 22), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, GroenLinks, de Groep Wilders, het CDA en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het achtste lid van artikel 5.2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Aptroot (stuk nr. 16), wordt zonder stemming aangenomen.

Het negende en tiende lid van artikel 5.2 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 5.2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 5.3 tot en met 5.7 en het eerste lid van artikel 5.8 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 20, I) tot het doen vervallen van het tweede lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de Groep Wilders, de VVD, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Het tweede lid van artikel 5.8 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 17, I) tot het invoegen van een nieuw derde lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de Groep Wilders, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de LPF en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 17 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Het derde lid van artikel 5.8 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Aptroot (stuk nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Het vierde lid van artikel 5.8, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Aptroot (stuk nr. 26), wordt zonder stemming aangenomen.

Het vijfde en zesde lid van artikel 5.8 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 5.8 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 5.9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Aptroot (stuk nr. 17, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 5.10 tot en met 5.14 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Aptroot/Hessels (stuk nr. 33, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de Groep Wilders, het CDA en de LPF, met uitzondering van de leden Van den Brink, Kraneveldt en Herben, voor dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 33 voorkomende tweede nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd en het amendement-Van Dam (stuk nr. 31) is vervallen.

Artikel 5.15, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Aptroot/Hessels (stuk nr. 33, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 5.16 tot en met 5.18 worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen Ba tot en met C worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Aptroot/Hessels (stuk nr. 33, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen E tot en met G worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel H, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Aptroot/Hessels (stuk nr. 33, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II tot en met IIB worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel IIC, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hessels c.s. (stuk nr. 27), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen III en IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven