Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2877

Aan de orde zijn de stemmingen over vijf moties, ingediend tijdens het debat over het asielbeleid, te weten:

- de motie-Halsema over de terugkeer van Afghanen naar Pakistan (19637, nr. 402);

- de motie-Halsema over de technisch niet verwijderbare asielzoekers (19637, nr. 403);

- de motie-Verhagen/Halsema over de IND (19637, nr. 404);

- de motie-De Wit over Noordwest-Somalië (19637, nr. 405);

- de motie-De Wit over Iraakse asielzoekers (19637, nr. 406).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Halsema (19637, nr. 402).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema (19637, nr. 403).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhagen/Halsema (19637, nr. 404).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (19637, nr. 405).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (19637, nr. 406).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.