Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2875

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over de witte illegalen, te weten:

- de motie-De Wit over een verblijfsvergunning voor witte illegalen (25453, nr. 10);

- de motie-Halsema over ruimhartig toepassen van de discretionaire bevoegdheid (25453, nr. 11).

(Zie vergadering van 15 december 1998.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Halsema stel ik voor, haar motie (25453, nr. 11) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-De Wit (25453, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.