Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2874

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de wateroverlast in Nederland, te weten:

- de motie-Geluk/Wagenaar over verzekeringsvormen tegen rampen en calamiteiten (24071, nr. 45).

(Zie vergadering van 15 december 1998.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.