Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2874

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de tweede fase voortgezet onderwijs, te weten:

- de motie-Lambrechts c.s. over het laat aan de Kamer toezenden van rapporten van de inspectie van het onderwijs (26200 VIII, nr. 53).

(Zie vergadering van 15 december 1998.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.