Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2875

Aan de orde is de stemming over de PKB Nationaal ruimtelijk beleid (25180).

(Zie vergadering van 8 december 1998.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Leers (CDA):

Voorzitter! De CDA-fractie heeft steeds aangegeven dat zij geen behoefte heeft aan deze actualisering van de Vinex. Wij willen voor het vastleggen van het ruimtelijk beleid vanaf 2005 het liefst direct doorgaan naar de vijfde nota. Bovendien hebben wij een aantal inhoudelijke bezwaren tegen de Vinac.

Op de eerste plaats is het doortrekken van het concept van de compacte stad naar onze mening een onvoldoende antwoord op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Op de tweede plaats hadden wij graag een meer gedifferentieerde benadering gezien van het Groene Hart. Een genuanceerde benadering ontbreekt naar onze mening in de PKB. Het gehele Groene Hart krijgt het etiket 'nationaal landschapspark' opgeplakt. Op de derde plaats gaat de Vinac van een zeer strikt restrictief beleid uit. Dat is voor de CDA-fractie onaanvaardbaar, want met name leden van jonge gezinnen worden op die manier gedwongen om de regio waarin zij zijn opgegroeid en zich thuis voelen, te verlaten.

De door de Kamer aangenomen amenderende moties en de aanpassing als gevolg van het regeerakkoord hebben onze bezwaren niet weg kunnen nemen. Het voordeel van de vaststelling van de bufferzones weegt niet op tegen de overige bezwaren. Wij zien ons derhalve genoodzaakt om tegen deze PKB te stemmen.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP tegen deze planologische kernbeslissing hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is goedgekeurd.