Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2875

Aan de orde is de stemming over het Voorstel van de werkgroep financiële verantwoordingen over 1999 (26347).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de werkgroep te besluiten, onder dankzegging aan de leden van de werkgroep voor het verrichte werk.

Daartoe wordt besloten.