Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2874

Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend tijdens het debat over het wetenschapsbeleid, te weten:

- de motie-Cornielje c.s. over continuering van de kernactiviteiten van NewMetropolis (25608, nr. 15);

- de motie-Lambrechts c.s. over het voortbestaan van Pinetum Blijdenstein (25608, nr. 16);

- de motie-Van Gent over subsidie voor NewMetropolis (25608, nr. 17).

(Zie vergadering van 15 december 1998.)

In stemming komt de motie-Cornielje c.s. (25608, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (25608, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (25608, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.