Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2871

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1999 (26200 XV).

(Zie vergadering van 10 december 1998.)

De voorzitter:

De heer Rosenmöller en mevrouw Bijleveld-Schouten trekken hun amendementen op de stukken nrs. 19 en 20 in.

De artikelen 1 t/m 3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Zijl/Schimmel (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, zoals hij is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Zijl/Schimmel (stuk nr. 18), wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.