Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2868-2870

Aan de orde zijn de stemmingen over 32 moties, ingediend tijdens het notaoverleg en bij de behandeling van het MIT, te weten:

- de motie-Leers over compensatie van een hogere prijspeilontwikkeling (26263, nr. 6);

- de motie-Leers/Bos over PPS-projecten op het gebied van infrastructuur en binnenstedelijke vernieuwing (26263, nr. 7);

- de motie-Leers over de A4 Midden-Delfland (26263, nr. 8);

- de motie-Leers/Verbugt over rijksweg A15-A18 Varsseveld-Enschede (26263, nr. 9, herdruk);

- de motie-Leers/Verbugt over de tracéstudie rijksweg 69 Eindhoven-Belgische grens (26263, nr. 10, herdruk);

- de motie-Leers over de inpassing van de HSL-Zuid in de regio Breda (26263, nr. 11);

- de motie-Leers over de HSL-tunnel door het Groene Hart (26263, nr. 12);

- de gewijzigde motie-Van Heemst/Giskes over afvoering van de A4 Midden-Delfland uit het MIT (26263, nr. 39);

- de motie-Van Heemst c.s. over een integrale besluitvorming over de eerste fase van Rotterdam CS in relatie met de HSL-Zuid en Randstadrail (26263, nr. 14);

- de motie-Van der Steenhoven over herprioritering binnen het MIT (26263, nr. 15);

- de motie-Van der Steenhoven over vervroeging van de projecten IJtram en de spoorverdubbeling Vleuten-Houten (26263, nr. 16);

- de gewijzigde motie-Van der Steenhoven c.s. over stallingsvoorzieningen bij stations (26263, nr. 40);

- de motie-Verbugt over moderne vormen van aanbesteding (26263, nr. 18);

- de motie-Verbugt/Leers over de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (26263, nr. 19);

- de motie-Verbugt/Leers over doortrekking van de A6 naar de A9 (26263, nr. 20);

- de motie-Verbugt c.s. over de N9 Alkmaar-Den Helder (26263, nr. 21);

- de motie-Verbugt c.s. over een tunnel bij Sluiskil (26263, nr. 22, herdruk);

- de motie-Van Bommel over de noord-zuidmetrolijn in de regio Amsterdam (26263, nr. 23);

- de motie-Van Bommel over de Hanzelijn en de Zuiderzeelijn (26263, nr. 24);

- de motie-Van Bommel over stationsfietsenstallingen (26263, nr. 25);

- de motie-Giskes/Van Heemst over aansluiting van het MIT 2000-2004 op de prioriteitenstelling die uit het NVVP voortvloeit (26263, nr. 26);

- de motie-Giskes/Van Heemst over prioriteit voor milieuvriendelijk vervoer (26263, nr. 27);

- de motie-Giskes/Van der Steenhoven over enkelsporige aanleg van het A15-deel van de Betuweroute (26263, nr. 28);

- de motie-Verbugt over een goedkopere oplossing voor de tunnel door het Groene Hart (26263, nr. 34);

- de motie-Giskes over de fasering van de HSL-Zuid bij Breda (26263, nr. 35);

- de motie-Van Heemst/Spoelman over de fietsenstallingen bij de NS-stations (26263, nr. 36);

- de motie-Stellingwerf over noodzakelijke railinfrastructuurprojecten (26263, nr. 37);

- de motie-Leers over een andere kostenbesparende aanleg van de tunnel over het Groene Hart (26263, nr. 38).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Bommel stel ik voor, zijn motie (26263, nr. 23) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Giskes (D66):

Mevrouw de voorzitter! Op stuk nr. 28 (26263) hebben wij een motie ingediend over een enkelsporige aanleg van het A15-deel van de Betuweroute. Wij hebben gemerkt dat er bij collega's nog veel koudwatervrees is voor dit idee. Daarom willen wij deze motie aanhouden, totdat opnieuw over de Betuweroute wordt gedebatteerd.

Op stuk nr. 35 (26263) dienden wij een motie in over de momenteel beoogde fasering van de aanleg van de HSL-Zuid ter hoogte van Breda. Hierover zijn zodanige toezeggingen door de minister gedaan, dat wij deze motie thans kunnen intrekken.

De motie-Van Heemst/Spoelman (26263, nr. 36) is ons niet onsympathiek, maar hierover zijn zo duidelijke toezeggingen door de minister gedaan, dat wij het volstrekt overbodig vinden om daar vóór te stemmen.

De voorzitter:

Ik stel vast, dat mevrouw Giskes haar motie (26263, nr. 35) heeft ingetrokken.

Verder stel ik op haar verzoek voor, de motie-Giskes/Van der Steenhoven (26263, nr. 28) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Leers (26263, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leers/Bos (26263, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA en het GPV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leers (26263, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leers/Verbugt (26263, nr. 9, herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leers/Verbugt (26263, nr. 10, herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leers (26263, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leers (26263, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Heemst/Giskes (26263, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Leers (CDA):

Voorzitter! Nu deze motie is aangenomen, zou ik de minister willen vragen of zij ook van plan is de motie uit te voeren.

Minister Netelenbos:

Voorzitter! Ik zal overleg voeren over de uitspraak die deze motie doet, omdat de motie ook zegt dat ik een aantal andere dingen moet doen, waarvan ik nog niet helemaal kan overzien wat dat betekent; bijvoorbeeld een tunnel in Delft aanleggen voor het spoorvervoer. U krijgt van mij te horen hoe ik met de motie omga.

In stemming komt de motie-Van Heemst c.s. (26263, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Steenhoven (26263, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Steenhoven (26263, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Steenhoven c.s. (26263, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer, dat aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbugt (26263, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbugt/Leers (26263, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verbugt/Leers (26263, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij verworpen.

In stemming komt de motie-Verbugt c.s. (26263, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbugt c.s. (26263, nr. 22, herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (26263, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (26263, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Giskes/Van Heemst (26263, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Giskes/Van Heemst (26263, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbugt (26263, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Heemst/Spoelman (26263, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf (26263, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leers (26263, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.