Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 39, pagina 2870-2871

Aan de orde zijn de stemmingen over dertien moties, ingediend tijdens het notaoverleg over het minderheden- en integratiebeleid en het grotestedenbeleid, te weten:

- de motie-Eurlings/Oedayraj Singh Varma over het concept van de brede school (26210, nr. 4);

- de motie-Noorman-den Uyl c.s. over een actieplan integratie (26210, nr. 5);

- de motie-Oedayraj Singh Varma over het woonwagenbeleid (26210, nr. 7);

- de motie-Oedayraj Singh Varma over de discriminatie van meisjes met hoofddoekjes (26210, nr. 8);

- de motie-Oedayraj Singh Varma over de herdenking van de komst van de Molukkers (26210, nr. 9);

- de motie-Rijpstra c.s. over rapportages over het minderhedenbeleid (26210, nr. 10);

- de motie-Kant over het tegengaan van segregatie (26210, nr. 11);

- de motie-Kant over segregatie in het onderwijs (26210, nr. 12);

- de motie-De Boer/Ravestein over het ontkokeren van het grotestedenbeleid (26200 VII, nr. 37);

- de motie-De Boer c.s. over de groenvoorziening in en om de grote steden (26200 VII, nr. 38);

- de motie-Van Gent over de maatschappelijke opvang (26200 VII, nr. 40);

- de motie-Van Gent over de scholings- en opleidingsbudgetten (26200 VII, nr. 41);

- de motie-Van Gent over participatie en inspraak van bewoners en doelgroepen (26200 VII, nr. 43).

(Zie notaoverleg van 14 december 1998.)

De voorzitter:

Mevrouw Oedayraj Singh Varma trekt haar motie (26210, nr. 9) in.

Op verzoek van mevrouw Oedayraj Singh Varma stel ik voor, haar motie (26210, nr. 7) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Eurlings/Oedayraj Singh Varma (26210, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl c.s. (26210, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Oedayraj Singh Varma (26210, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rijpstra c.s. (26210, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kant (26210, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (26210, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Boer/Ravestein (26200-VII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer c.s. (26200-VII, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (26200-VII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (26200-VII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (26200-VII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.