Publicaties over dossier 26200-XV

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de Wet inschakeling werkzoekenden, te weten: de motie-Van Gent c.s. over de inkomensachteruitgang voor voormalige banenpoolers (26200 XV, nr. 76)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-1999 1998-1999 nr. 96, pagina 5631 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over het vraagstuk van de onverzekerbare risico's, te weten:de motie-De Wit over vervroeging van de evaluatie van de ANW (26200 XV, nr. 74)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-1999 1998-1999 nr. 96, pagina 5627 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de brief over de Wet inschakeling werkzoekenden

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-07-1999 1998-1999 nr. 96, pagina 5604 - 5606 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 17 juni 1999 over het vraagstuk van onverzekerbare risico's

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-07-1999 1998-1999 nr. 95, pagina 5497 - 5499 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over de uitbetalingsdata van AOW- en ANW-uitkeringen, te weten: - motie-Dankers c.s. over het terugdraaien van de voorgenomen maatregel (26200 XV, nr. 62); - motie-Noorman-den Uyl c.s. over een overbruggingsregeling (26200 XV, nr. 63)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-05-1999 1998-1999 nr. 76, pagina 4461 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 29 april 1999 over de uitbetalingsdata van AOW- en ANW-uitkeringen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-05-1999 1998-1999 nr. 76, pagina 4450 - 4452 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1999 (26200 XV); - Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 1999 (26200 F)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-04-1999 1998-1999 nr. 26, pagina 1196 - 1235 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over drie moties, ingediend tijdens het debat over de Werkloosheidswet, te weten: * de motie-De Wit over de voorgestelde wijziging van de vrijstellingen (26200 XV, nr. 55); * de motie-Harrewijn over opschorting van het aanpassen van een aantal vrijstellingen (26200 XV, nr. 56); * de motie-Verburg over een voorstel voor een samenhangend beleid met betrekking tot participatie van ouderen (26200 XV, nr. 57)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-04-1999 1998-1999 nr. 66, pagina 3998 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 24 maart 1999 over de Werkloosheidswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-04-1999 1998-1999 nr. 65, pagina 3965 - 3971 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergadering van 13 april

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  07-04-1999 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal