Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035377 nr. 4

35 377 EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM (2019) 640

Nr. 4 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN LAÇIN

Voorgesteld 25 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Green Deal wel plannen bevat voor goederenvervoer per spoor, maar personenvervoer ontbreekt;

overwegende dat nu vooral de korteafstandsvluchten weer als eerste worden opgestart;

overwegende dat ondanks de genoemde intenties er nog geen concreet plan ligt om het Europees spoornetwerk een volwaardig alternatief voor deze korte vluchten te laten zijn;

verzoekt de regering, met gelijkgestemde landen tot een concreet plan van aanpak te komen om binnen afzienbare tijd een dekkend spoornetwerk voor personenvervoer binnen Europa te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Laçin