31 532 Voedingsbeleid

Nr. 245 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 12 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur stelt dat we gezien de klimaatimpact toe zouden moeten naar een verdeling van maximaal 40% dierlijke en minimaal 60% plantaardige eiwitten in 2030;

constaterende dat ook de transitieagenda circulaire economie – biomassa en voedsel – een verhouding van 40% dierlijke en 60% plantaardige eiwitten adviseert;

verzoekt de regering, om bij alle voedingsadviezen en -campagnes de klimaateffecten van voedsel mee te laten wegen, en uit te gaan van een verdeling van maximaal 40% dierlijke eiwitten en minimaal 60% plantaardige,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Naar boven