Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935166 nr. 18

35 166 Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Nr. 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de maandelijkse verblijfkostenvergoeding die Kamerleden naast de schadeloosstelling en andere vergoedingen ontvangen aardig op kan lopen maar niet controleerbaar is;

van mening, dat een niet controleerbare en riante regeling voor Kamerleden onwenselijk is en de schadeloosstelling ruim voldoende moet zijn om gemaakte onkosten voor verblijf uit te kunnen vergoeden;

spreekt uit dat de vergoeding voor verblijfskosten afgeschaft zou moeten worden,

en gaat over tot de orde van dag.

Van Nispen