Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932827 nr. 152

32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 152 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 12 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat streekomroepen van groot belang zijn voor een sterke lokale democratie;

constaterende dat enkele streekomroepen failliet dreigen te gaan nog voor de Minister zijn mediaplannen – inclusief aanvullende maatregelen voor streekomroepen – presenteert;

verzoekt het kabinet, te voorkomen dat streekomroepen failliet gaan in aanloop naar de presentatie van de eerder aangekondigde extra maatregelen voor streekomroepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Westerveld

Van den Hul