24 Stemmingen moties Door Turkije gedicteerde jihadpreek

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland,

te weten:

  • -de motie-De Graaf over het tegengaan van Turks-islamitische beïnvloeding (30821, nr. 53);

  • -de motie-De Graaf over het verbieden en sluiten van Turkse weekendscholen (30821, nr. 54);

  • -de motie-Paternotte c.s. over een toezicht- of visitatiestructuur voor weekendscholen (30821, nr. 55);

  • -de motie-Becker c.s. over een contrastrategie ten aanzien van ongewenste diasporapolitiek (30821, nr. 56);

  • -de motie-Pieter Heerma c.s. over een toezichthoudende rol voor de onderwijsinspectie (30821, nr. 57);

  • -de motie-Pieter Heerma c.s. over een nieuwe organisatiestructuur voor ISN (30821, nr. 58).

(Zie vergadering van 14 februari 2019.)

In stemming komt de motie-De Graaf (30821, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf (30821, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paternotte c.s. (30821, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Becker c.s. (30821, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pieter Heerma c.s. (30821, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pieter Heerma c.s. (30821, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven