23 Stemmingen moties Vaccinatie in Nederland

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over vaccinatie in Nederland,

te weten:

 • -de motie-Hijink/Kuik over ervaringsdeskundigen een belangrijke rol laten spelen in de overheidscommunicatie (32793, nr. 353);

 • -de motie-Hijink over registreren van alle vaccinaties (32793, nr. 354);

 • -de motie-Renkema/Ploumen over verhogen van de HPV-vaccinatiegraad (32793, nr. 355);

 • -de motie-Renkema/Ploumen over een vaccinatiepaspoort voor pasgeborenen (32793, nr. 356);

 • -de motie-Renkema over evalueren van de besluitvormingsprocedure rond vaccins (32793, nr. 357);

 • -de motie-Ploumen over kosteloos inhalen van vaccinaties door volwassenen (32793, nr. 358);

 • -de motie-Veldman c.s. over het onderzoeken van varianten om de vaccinatiegraad te verhogen (32793, nr. 359);

 • -de motie-Veldman/Renkema over de advisering over vaccinaties onderbrengen bij Zorginstituut Nederland (32793, nr. 360);

 • -de motie-Veldman/Renkema over geregistreerde vaccins direct voorzien van advies (32793, nr. 361);

 • -de motie-Diertens/Kuik over beter betrekken van de apotheker in het vaccinatieproces (32793, nr. 364);

 • -de motie-Kuik/Diertens over onderzoek naar lessen uit de werkwijze van het versnelde traject (32793, nr. 365).

(Zie vergadering van 14 februari 2019.)

In stemming komt de motie-Hijink/Kuik (32793, nr. 353).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hijink (32793, nr. 354).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Renkema/Ploumen (32793, nr. 355).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema/Ploumen (32793, nr. 356).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Renkema (32793, nr. 357).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ploumen (32793, nr. 358).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Veldman c.s. (32793, nr. 359).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Veldman/Renkema (32793, nr. 360).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, de VVD en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Veldman/Renkema (32793, nr. 361).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, de VVD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Diertens/Kuik (32793, nr. 364).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuik/Diertens (32793, nr. 365).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven