5 Afscheid van het lid Van Oosten (VVD)

Aan de orde is het afscheid van het lid Van Oosten (VVD).

De voorzitter:

Aan de orde is het afscheid van de heer Van Oosten van de VVD. Ik begin met het voorlezen van de brief van de heer Van Oosten.

"Voorzitter, beste Khadija,

Woensdag 20 februari aanstaande word ik geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Nissewaard. Een prachtige gemeente op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten.

Natuurlijk geeft mijn benoeming mij een dubbel gevoel. Want, het betekent ook dat ik op dinsdag 19 februari aanstaande de Tweede Kamer zal verlaten. Dat valt me niet gemakkelijk. Ik kijk namelijk terug op een fantastische tijd van bijna zes en een half jaar waarbij ik elke dag mijn bijdrage mocht leveren Nederland nog een beetje mooier te maken. Maar, de kans om mij als burgemeester in te zetten voor de inwoners van een gemeente waar ik al vanaf mijn jeugd kom, kon en wilde ik niet negeren.

Voorzitter, van mij geen lange afscheidsspeech. Ik wil slechts kwijt dat het iedere dag weer een plezier was met een vrolijk "goedemorgen" te worden begroet door onze bodes, schoonmakers, griffiers, beveiligers en alle anderen die zich voor ons inspannen. Ook bedank ik mijn fractiegenoten, en de collega's in de Kamer met wie ik onder meer initiatiefwetten heb mogen maken. Eén persoon wil ik met naam noemen. Wij werken inmiddels al vele jaren samen. Zelfs al voordat we naar het Binnenhof kwamen: Onno Spek, heel veel dank voor je jarenlange inzet!" Ik weet niet waar hij zit? O ja, in de loge!

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

"Voorzitter, Khadija, ik heb hier genoten. We komen elkaar vast wel weer eens tegen!

Hartelijke groet,

Foort van Oosten."

Dank je wel!

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Geachte heer Van Oosten, beste Foort,

Eind november kondigde je aan dat je uit de Kamer zou vertrekken om burgemeester te worden in de gemeente Nissewaard. Natuurlijk is dat een felicitatie waard. Maar ik heb er ook nooit een geheim van gemaakt dat ik niet gelukkig ben met Kamerleden die tussentijds vertrekken.

Het is gewoon jammer om opnieuw iemand te moeten missen die veel voor de Kamer heeft betekend. Vrij kort geleden werd je bijvoorbeeld nog voorzitter van de Europese commissie hier in de Kamer. Ook heb je in veel Justitiedebatten het geluid van de VVD laten horen. Je hield je in het bijzonder bezig met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering en diende — samen met collega's — verschillende initiatiefwetten in, waarvan er een aantal al tot wet verheven zijn. Het zal je helaas niet meer lukken om ook de Wet herziening partneralimentatie in de Eerste Kamer te verdedigen.

Samen met Michiel van Veen en Ockje Tellegen was je op je best, heb ik begrepen. Jullie stonden bekend als drie-eenheid, als drie musketiers. Michiel van Veen ging je voor als burgemeester, maar — ik kijk ook even naar Ockje — ik hoop dat het toeval is, en geen trend.

Foort,

Hoe vroeg of laat het ook was, je straalde altijd enthousiasme uit: als Kamerlid, maar ongetwijfeld ook eerder, toen je in Schiedam raadslid, fractievoorzitter en wethouder was. En nóg eerder, toen je het meest Nederlandse bijbaantje had dat je je maar kunt voorstellen, namelijk rookworsten verkopen bij de Hema.

Een andere onvermoede kant van jou is dat je in je vrije tijd met je vrouw en zoon graag dierentuinen bezoekt. Hopelijk houd je als burgemeester van Nissewaard tijd voor die hobby.

En hopelijk kun je straks ook doen wat je eigenlijk het liefste deed als Kamerlid, als fractievoorzitter en ook als advocaat: opkomen voor de belangen van mensen, en werk doen dat mensen raakt.

Het ga je goed! En heel veel succes.

(Applaus en geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Het is een beetje gek, maar we gaan gewoon stemmen. Het is de laatste stemming voor jou.

Naar boven