16 Stemmingen moties Initiatiefnota-Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota-Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid,

te weten:

  • -de motie-Bosman c.s. over in gesprek gaan met onderwijsinstellingen over reservistenwerving (35059, nr. 5);

  • -de motie-Bosman c.s. over het informeren via de dienstplichtbrief (35059, nr. 6);

  • -de motie-Bruins Slot c.s. over meer reservisten werven bij de rijksoverheid (35059, nr. 7).

(Zie notaoverleg van 11 februari 2019.)

In stemming komt de motie-Bosman c.s. (35059, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosman c.s. (35059, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot c.s. (35059, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven