12 Stemmingen moties Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Nationale veiligheid en crisisbeheersing,

te weten:

  • -de motie-Van Raan/Wassenberg over een ambitie van nul vuurwerkslachtoffers (29517, nr. 158);

  • -de motie-Van Raan/Wassenberg over een nationaal verbod op knalvuurwerk (29517, nr. 159);

  • -de motie-Den Boer over het kennisniveau van gemeenteraadsleden in veiligheidskwesties (29517, nr. 161);

  • -de motie-Den Boer over het opnemen van de grensoverschrijdende aanpak in regionale crisisplannen (29517, nr. 162).

(Zie vergadering van 12 februari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Den Boer (29517, nr. 161) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de betrokkenheid van gemeenteraadsleden en de controlerende taak door gemeenteraden van essentieel belang zijn voor de democratische controle op de veiligheidsregio's;

verzoekt de regering om samen met de VNG en andere relevante partijen zich in te zetten om gemeenteraadsleden in staat te stellen kennis te verwerven over crisisbeheersing en rampenbestrijding in het algemeen en de veiligheidsregio in het bijzonder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 164, was nr. 161 (29517).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Wassenberg (29517, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Wassenberg (29517, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Den Boer (29517, nr. 164, was nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Den Boer (29517, nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven