13 Stemming motie Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019,

te weten:

  • -de motie-Van Nispen over niet instemmen met het oprichten van rescEU (32317, nr. 539).

(Zie vergadering van 12 februari 2019.)

In stemming komt de motie-Van Nispen (32317, nr. 539).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, 50PLUS, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven