30 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Beleidsreactie op het WODC-rapport "Maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen. Analyse van een beleidslogica" - 19637-2470

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 12 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op het WODC-rapport "Maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen. Analyse van een beleidslogica" - 19637-2470

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 12 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 18 februari 2019 - 21501-02-1956

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 18 februari 2019 - 21501-02-1956

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Milieuraad van 5 maart 2019 - 21501-08-759

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Milieuraad van 5 maart 2019 - 21501-08-759

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken van 30 en 31 januari 2019 te Boekarest - 21501-28-186

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken van 30 en 31 januari 2019 te Boekarest - 21501-28-186

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen op 18 en 19 februari 2019 - 21501-30-451

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen op 18 en 19 februari 2019 - 21501-30-451

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda Energieraad 4 maart 2019 - 21501-33-743

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda Energieraad 4 maart 2019 - 21501-33-743

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Ojik, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 december 2018, over het bericht "VS: boycot Russisch gas" - 21501-33-744

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 07 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Ojik, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 december 2018, over het bericht "VS: boycot Russisch gas" - 21501-33-744

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 07 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over contingencymaatregelen omtrent het voortzetten van activiteiten gericht op leermobiliteit uit het programma Erasmus+ in het geval van een no-dealbrexit (COM (2019) 65) - 22112-2770

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over contingencymaatregelen omtrent het voortzetten van activiteiten gericht op leermobiliteit uit het programma Erasmus+ in het geval van een no-dealbrexit (COM (2019) 65) - 22112-2770

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van den Berg over voorkomen dat als gevolg van een no-dealbrexit tekorten ontstaan aan kritieke medicijnen en medische hulpmiddelen - 23987-314

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van den Berg over voorkomen dat als gevolg van een no-dealbrexit tekorten ontstaan aan kritieke medicijnen en medische hulpmiddelen - 23987-314

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Sociale zekerheid bij brexit no deal - 23987-315

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Sociale zekerheid bij brexit no deal - 23987-315

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie inzake het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees parlement en de Raad over contingencymaatregelen op het terrein van coördinatie van sociale zekerheid na terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland uit de EU (COM (2019) 53) - 23987-316

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie inzake het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees parlement en de Raad over contingencymaatregelen op het terrein van coördinatie van sociale zekerheid na terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland uit de EU (COM (2019) 53) - 23987-316

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie inzake voorstel EU-begroting bij no-dealbrexit - 23987-317

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie inzake voorstel EU-begroting bij no-dealbrexit - 23987-317

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarbericht 2018 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en de THC-monitor 2018 - 24077-425

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarbericht 2018 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en de THC-monitor 2018 - 24077-425

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorkomen van stapeling en ophoging van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premies - 24515-466

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorkomen van stapeling en ophoging van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premies - 24515-466

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman "Invorderen vanuit het burgerperspectief" - 24515-467

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van de Nationale ombudsman "Invorderen vanuit het burgerperspectief" - 24515-467

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister - 24515-468

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister - 24515-468

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

RIVM-onderzoek chroom-6 in penitentiaire inrichtingen - 24587-745

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

RIVM-onderzoek chroom-6 in penitentiaire inrichtingen - 24587-745

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op de Arbobalans 2018 - 25883-340

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op de Arbobalans 2018 - 25883-340

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie IMF Artikel IV-rapport Nederland - 26234-222

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie IMF Artikel IV-rapport Nederland - 26234-222

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderwijsachterstandenbeleid: rapport CBS en online kaarten met meer informatie voor gemeenten - 27020-92

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 11 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderwijsachterstandenbeleid: rapport CBS en online kaarten met meer informatie voor gemeenten - 27020-92

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 11 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkoop van losse modems en veiligheidsupdates - 27879-68

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkoop van losse modems en veiligheidsupdates - 27879-68

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over zieke docenten die niet vervangen worden op scholen vanwege het lerarentekort (Nos.nl, 4 februari 2019) - 27923-357

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 12 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over zieke docenten die niet vervangen worden op scholen vanwege het lerarentekort (Nos.nl, 4 februari 2019) - 27923-357

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 12 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik - 29248-316

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik - 29248-316

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019, over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek - 29279-491

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019, over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek - 29279-491

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) aangaande een tekort aan operatieassistenten en de kwaliteit en de veiligheid van zorg - 29282-350

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) aangaande een tekort aan operatieassistenten en de kwaliteit en de veiligheid van zorg - 29282-350

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Donorselectiebeleid MSM - 29447-46

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Donorselectiebeleid MSM - 29447-46

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de prijsverhoging van het geneesmiddel Lutathera - 29477-544

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de prijsverhoging van het geneesmiddel Lutathera - 29477-544

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Aartsen c.s. over een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers (Kamerstuk 29544-871) - 29544-878

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Aartsen c.s. over een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers (Kamerstuk 29544-871) - 29544-878

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Diplomatieke nota van de ambassade van Koeweit - 29614-111

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Diplomatieke nota van de ambassade van Koeweit - 29614-111

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over taak politie bij het verlenen van (nood)hulp op straat en bij (ggz-)instellingen als personen met verward gedrag betrokken zijn - 29628-860

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over taak politie bij het verlenen van (nood)hulp op straat en bij (ggz-)instellingen als personen met verward gedrag betrokken zijn - 29628-860

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk - 29628-861

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk - 29628-861

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijkse werk - verslag van een onderzoek" - 29628-862

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijkse werk - verslag van een onderzoek" - 29628-862

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de situatie in Venezuela m.b.t. erkenning van Juan Guaidó - 29653-46

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de situatie in Venezuela m.b.t. erkenning van Juan Guaidó - 29653-46

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planning van het wetstraject inzake Warmtewet 2.0 - 30196-616

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planning van het wetstraject inzake Warmtewet 2.0 - 30196-616

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toelichting op de overschrijdingen van de risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor - 30373-69

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toelichting op de overschrijdingen van de risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor - 30373-69

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake hybride oorlogvoering - 30821-59

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake hybride oorlogvoering - 30821-59

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname in de Rijn- en binnenvaart (met Bijlagen en Aanhangsels); Straatsburg, 9 september 1996 - 30952-329

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname in de Rijn- en binnenvaart (met Bijlagen en Aanhangsels); Straatsburg, 9 september 1996 - 30952-329

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 7 "Arbeidszaken overheid" van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 30985-32

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 7 "Arbeidszaken overheid" van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 30985-32

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging gedaan tijdens de Najaarsnota 2018 over een opzet voor een onderzoek naar de schenk- en erfbelasting - 31066-455

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging gedaan tijdens de Najaarsnota 2018 over een opzet voor een onderzoek naar de schenk- en erfbelasting - 31066-455

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert - 31066-456

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert - 31066-456

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Bibob in verband met het opnemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als bevoegd toetsingsorgaan en enkele andere aanpassingen - 31109-25

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Bibob in verband met het opnemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als bevoegd toetsingsorgaan en enkele andere aanpassingen - 31109-25

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de registratie en certificering van zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen - 31409-218

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de registratie en certificering van zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen - 31409-218

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

31ste voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten over de periode 1 juli 2018 - 1 oktober 2018 - 31568-210

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

31ste voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten over de periode 1 juli 2018 - 1 oktober 2018 - 31568-210

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht op Trouw.nl van 5 februari 2019 inzake "Extra geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen" - 31765-364

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht op Trouw.nl van 5 februari 2019 inzake "Extra geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen" - 31765-364

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen - 32252-62

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen - 32252-62

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden - 32813-285

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden - 32813-285

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen energie-innovatie instrumentarium 2019 - 32813-286

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen energie-innovatie instrumentarium 2019 - 32813-286

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van de leden Van der Lee en Kröger over ondersteunen van Afrikaanse landen bij wet- en regelgeving op milieugebied - 28089-120

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 11 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van de leden Van der Lee en Kröger over ondersteunen van Afrikaanse landen bij wet- en regelgeving op milieugebied - 28089-120

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 11 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren - 28325-187

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren - 28325-187

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Het lekken van vertrouwelijke politie-informatie" - 28844-169

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Het lekken van vertrouwelijke politie-informatie" - 28844-169

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 - 29240-89

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 - 29240-89

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over de brief van de KNOV, dat door de sluiting van de spoedeisende hulppost in Lelystad de wettelijke aanrijtijden voor ambulances worden overschreden, terwijl de minister verzekerde dat dit niet het geval zou zijn - 29247-269

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over de brief van de KNOV, dat door de sluiting van de spoedeisende hulppost in Lelystad de wettelijke aanrijtijden voor ambulances worden overschreden, terwijl de minister verzekerde dat dit niet het geval zou zijn - 29247-269

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over inzien onderzoeksrapporten NS inzake grondverkoop - 29984-815

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over inzien onderzoeksrapporten NS inzake grondverkoop - 29984-815

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie Nationale Agenda Fotonica en convenant PhotonDelta - 33009-68

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie Nationale Agenda Fotonica en convenant PhotonDelta - 33009-68

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vierde kwartaalrapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel - 33037-350

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vierde kwartaalrapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel - 33037-350

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Huis voor klokkenluiders - 33258-39

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Huis voor klokkenluiders - 33258-39

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis - 34104-245

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis - 34104-245

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie Raad voor de Kinderbescherming - 34880-14

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie Raad voor de Kinderbescherming - 34880-14

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van "vaste beloning" en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank (Kamerstuk 34906) - 34906-9

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van "vaste beloning" en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank (Kamerstuk 34906) - 34906-9

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de directeur van de Jagersvereniging over de wolf, gedaan in de uitzending van Nieuwsuur op 22 januari 2019 - 2019Z02537

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 11 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op het verzoek van de commissie inzake de brief van mevrouw P. over ontwikkelingen rondom Haaglanden Medisch Centrum (HMC) - 2019Z02727

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift van de reactie op de brief van GS van Drenthe over problemen met de Drentse netcapaciteit en informatie over de problematiek rondom de aansluiting van zonnepanelen op bedrijfsdaken in Emmen ten behoeve van het algemeen overleg Klimaat en energie op 13 februari 2019 - 2019Z02741

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Londen op 18 februari 2019 - 2019Z02786

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie om een reactie op brieven inzake de Indische kwestie - 2019Z02855

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 13 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Verdrag:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk; Washington, 19 oktober 2012, en de notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika; 's-Gravenhage, 15 november 2018 - 35143-(R2120)-1

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven