30 821 Nationale Veiligheid

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID BECKER C.S.

Voorgesteld 14 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Turkse regering een actieve en vergaande diasporapolitiek voert in Nederland;

constaterende dat dit de integratie niet bevordert, en leidt tot spanningen in de Nederlandse samenleving;

overwegende dat de motie-Azmani c.s. (32 824, nr. 163) vroeg om het formuleren van een contrastrategie en dit door de vorige Minister van Integratie enkel is ingevuld door gesprekken te voeren met de Turkse regering en Turkse organisaties, maar dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid;

verzoekt de regering, om alsnog een contrastrategie te formuleren ten aanzien van de ongewenste vormen van diasporapolitiek van de Turkse overheid, die mede gericht is op het bevorderen van de integratie van Nederlanders met een Turkse achtergrond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Pieter Heerma

Paternotte

Segers

Özdil

Van Raak

Naar boven