9 Stemmingen moties Leraren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Leraren,

te weten:

  • -de motie-Van den Hul c.s. over de vierdaagse schoolweek niet als oplossing voor het lerarentekort (27923, nr. 347);

  • -de motie-Van den Hul over een gelijkekansenbonus (27923, nr. 348);

  • -de motie-Van den Hul c.s. over het dichten van de salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs (27923, nr. 349);

  • -de motie-Kwint c.s. over lijfelijke aanwezigheid van de docent in de klas (27923, nr. 350);

  • -de motie-Westerveld c.s. over een plan voor het activeren van de stille reserve (27923, nr. 351);

  • -de motie-Westerveld over scenario's voor uitgeven van middelen aan onderwijs (27923, nr. 352);

  • -de motie-Westerveld over continueren van de regeling voor eerstegraadsdocenten in tekortvakken (27923, nr. 353);

  • -de motie-Beertema over het zich politiek neutraal uiten in het onderwijs (27923, nr. 354);

  • -de motie-Bruins over de rekentoets teruggeven aan studenten (27923, nr. 355).

(Zie vergadering van 12 februari 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Kwint stel ik voor zijn motie (27923, nr. 350) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (27923, nr. 347).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Van den Hul.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Voorzitter. Nu de Kamer hiermee een duidelijke uitspraak heeft gedaan, zou ik graag aan de minister willen vragen om te reageren. Wat gaat hij doen om te zorgen dat er geen kinderen meer vier dagen naar school gaan?

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van den Hul (27923, nr. 348).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (27923, nr. 349).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (27923, nr. 351).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld (27923, nr. 352).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld (27923, nr. 353).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (27923, nr. 354).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins (27923, nr. 355).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven