Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 37

37 Stemmingen moties Mislukken onderhandelingen inzake nieuw pensioenakkoord

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het mislukken van de onderhandelingen inzake een pensioenakkoord,

te weten:

  • -de motie-Klaver c.s. over uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel (32043, nr. 431);

  • -de motie-Asscher c.s. over een brief over het doorbreken van de pensioenimpasse (32043, nr. 432);

  • -de motie-De Jong/Wilders over een reële rekenrente voor pensioenfondsen (32043, nr. 433);

  • -de motie-Van Rooijen/Van Brenk over onderzoek naar aanpassing van de rekenrente (32043, nr. 434);

  • -de motie-Van Rooijen/Van Brenk over gevolgen van de afschaffing van de doorsneepremiesystematiek (32043, nr. 435);

  • -de motie-Van Rooijen over zeker stellen dat pensioenkortingen worden voorkomen (32043, nr. 436);

  • -de motie-Van Rooijen over de AOW-leeftijd bevriezen op 66 jaar (32043, nr. 437);

  • -de motie-Van Haersma Buma c.s. over de koppeling van de AOW-leeftijd aan de stijging van de levensverwachting (32043, nr. 438).

(Zie vergadering van 27 november 2018.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter, dank u wel. De stemverklaring van 50PLUS gaat over de motie op 32043, nr. 431 over uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel. In de motie-Klaver c.s. wordt gesproken over uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel. 50PLUS mist daarin de AOW-leeftijd van 65 jaar en 50PLUS mist daarin de noodzaak van indexatie. Dat zijn voor 50PLUS zeer zware uitgangspunten. Er staan in de motie overigens ook andere uitgangspunten, die wij grotendeels delen. Daarom zullen we uiteindelijk wel voor de motie stemmen, maar wij missen deze twee uitgangspunten.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (32043, nr. 431).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Asscher c.s. (32043, nr. 432).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Jong/Wilders (32043, nr. 433).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen/Van Brenk (32043, nr. 434).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen/Van Brenk (32043, nr. 435).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (32043, nr. 436).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (32043, nr. 437).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma c.s. (32043, nr. 438).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.