Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 35

35 Stemming motie Online identiteit en regie op persoonsgegevens

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven "Online identiteit en regie op persoonsgegevens",

te weten:

  • -de motie-Koerhuis/Den Boer over een online-identiteit voor iedere Nederlander (34993, nr. 4).

(Zie notaoverleg van 26 november 2018.)

In stemming komt de motie-Koerhuis/Den Boer (34993, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Meneer Koerhuis.

De heer Koerhuis (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Nu de motie over de initiatiefnota van onze waardige collega's Middendorp en Verhoeven is aangenomen, zou ik graag een brief van de staatssecretaris willen over hoe hij die gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.