Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 49

49 Stemming motie Marrakeshimmigratiepact

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het Marrakeshimmigratiepact,

te weten:

  • -de motie-Baudet/Hiddema over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (30573, nr. 154).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aan de orde is de stemming over een motie ingediend bij het debat over het Marrakeshimmigratiepact.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Krol (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter, u weet dat 50PLUS ook niet enthousiast is over dit pact. Veel van wat in deze motie staat, onderschrijven we, maar wij zijn net iets minder pessimistisch dan de heer Baudet, want we debatteren vandaag. Er komen dus allerlei argumenten ter tafel waarom 50PLUS en anderen vinden dat dit kabinet dit pact niet zou moeten onderschrijven. Daar dient dit debat ook voor. Daarom is wat ons betreft deze motie, hoewel inhoudelijk zeer interessant, op dit moment nog niet op zijn plaats. Daarom zullen wij tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Wij gaan stemmen.

In stemming komt de motie-Baudet/Hiddema (30573, nr. 154).

Vóór stemmen de leden: Madlener, Maeijer, Markuszower, Edgar Mulder, De Roon, Van Weerdenburg, Wilders, Van Aalst, Agema, Baudet, Beertema, Martin Bosma, Tony van Dijck, Fritsma, De Graaf, Helder, Hiddema en Kops.

Tegen stemmen de leden: Krol, Kuik, Kuiken, Kwint, Laan-Geselschap, Laçin, De Lange, Van der Lee, Leijten, Van der Linde, Lodders, Marijnissen, Von Martels, Van Meenen, Middendorp, Van der Molen, Moorlag, Agnes Mulder, Anne Mulder, Nijboer, Van Nispen, Van Ojik, Omtzigt, Van Oosten, Ouwehand, Özütok, Peters, Ploumen, Van Raak, Raemakers, Renkema, Rog, Ronnes, Van Rooijen, Arno Rutte, Schonis, Segers, Sienot, Slootweg, Smeulders, Sneller, Snels, Stoffer, Teunissen, Tielen, Van Toorenburg, Veldman, Verhoeven, Voordewind, Aukje de Vries, Wassenberg, Westerveld, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Aartsen, Akerboom, Alkaya, Amhaouch, Arib, Asscher, Azarkan, Azmani, Becker, Beckerman, Belhaj, Van den Berg, Bergkamp, Bisschop, Den Boer, Van den Bosch, Bosman, Bouali, Van Brenk, Bromet, Bruins, Bruins Slot, Buitenweg, Van Dam, Diertens, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Dijkhoff, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Diks, Van Eijs, El Yassini, Ellemeet, Futselaar, Geleijnse, Geluk-Poortvliet, Van Gent, Van Gerven, Geurts, Van der Graaf, De Groot, Groothuizen, Van Haersma Buma, Van Haga, Rudmer Heerema, Van Helvert, Hermans, Hijink, Jetten, Karabulut, Van Kent, Kerstens, Klaver, Koerhuis, Koopmans en Kröger.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 18 stemmen voor en 117 stemmen tegen is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.