Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 38

38 Stemming motie Informele RBZ/Handel

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Informele RBZ/Handel,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand over het toetsen van het handelsbeleid op de doelen van de landbouwvisie (21501-02, nr. 1931).

(Zie vergadering van 28 november 2018.)

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-02, nr. 1931).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Meneer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Wij worden geacht voor de motie op stuk nr. 438 (32043) te hebben gestemd.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Wij worden ook geacht voor de motie gestemd te hebben.

De voorzitter:

Voor de motie van de heer Van Haersma Buma c.s.? Mevrouw Ploumen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Nee, pardon, voor de motie-Ouwehand op stuk nr. 1931.

De voorzitter:

Ook deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.

Het is veel te gezellig bij de PvdA, zie ik. Daarom gaat het mis.