Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 31

31 Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (35000-XVII),

te weten:

 • -de motie-Van Weerdenburg over geen cent meer uitgeven aan ontwikkelingshulp (35000-XVII, nr. 28);

 • -de motie-Van Weerdenburg over geen financiële verplichtingen met organisaties gelieerd aan het Soros Foundations Network (35000-XVII, nr. 29);

 • -de motie-Van Haga over de bilaterale hulpinspanning meer richten op de focusregio's (35000-XVII, nr. 30);

 • -de motie-Van Haga/Van Weerdenburg over gegevens over OS-projecten integraal publiceren (35000-XVII, nr. 32);

 • -de motie-Diks over verslag doen over initiatieven op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid (35000-XVII, nr. 33);

 • -de motie-Diks/Van den Hul over een uitgebreidere imvo-richtlijn voor Nederlandse ambassades (35000-XVII, nr. 34) (overgenomen);

 • -de motie-Karabulut over geen ODA-geld naar grensbewaking (35000-XVII, nr. 37);

 • -de motie-Karabulut over een plan tegen belastingontwijking in Afrikaanse landen (35000-XVII, nr. 38);

 • -de motie-Alkaya over controle op de naleving van OESO-richtlijnen door bedrijven (35000-XVII, nr. 39);

 • -de motie-Van den Hul over genoegdoening en erkenning voor slachtoffers van seksueel geweld (35000-XVII, nr. 40);

 • -de motie-Van den Hul over onderzoeken welke opvangkampen voldoen aan UNHCR-eisen (35000-XVII, nr. 41);

 • -de motie-Van den Hul over richtlijnen voor vrijheid van vereniging en vergadering (35000-XVII, nr. 42);

 • -de motie-Van den Hul over allocatie van SRGR-middelen (35000-XVII, nr. 43);

 • -de motie-Voordewind/Van Haga over koppeling tussen de duur van de detentie aan de hoogte van de betalingen aan veroordeelde Palestijnen (35000-XVII, nr. 44);

 • -de motie-Voordewind/Kuik over de investering in het Challenge Fund for Youth Employment (35000-XVII, nr. 45);

 • -de motie-Ouwehand over de import van palmolie drastisch verminderen (35000-XVII, nr. 46);

 • -de motie-Ouwehand over geen handelsverdrag zonder implementatie van het Parijsakkoord (35000-XVII, nr. 47);

 • -de motie-Ouwehand c.s. over het niet in lijn liggen van de Miljoenennota met de beperking van de opwarming van de aarde (35000-XVII, nr. 48);

 • -de motie-Stoffer/Voordewind over SDG 16 als expliciet doel voor de diplomatieke posten (35000-XVII, nr. 49);

 • -de motie-Stoffer over internationale afspraken over het investeren van 0,7% van het bni in ODA (35000-XVII, nr. 50);

 • -de motie-Stoffer/Van Brenk over de doelstelling van toegang tot sanitaire voorzieningen (35000-XVII, nr. 51);

 • -de motie-Kuzu over terugkeren naar een bijdrage van 0,7% van het bni (35000-XVII, nr. 52);

 • -de motie-Kuzu/Van den Hul over de veilige terugkeer van de Rohingya (35000-XVII, nr. 53).

(Zie vergadering van 29 november 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor haar motie (35000-XVII, nr. 46) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Weerdenburg (35000-XVII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Weerdenburg (35000-XVII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga (35000-XVII, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Haga/Van Weerdenburg (35000-XVII, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Diks (35000-XVII, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karabulut (35000-XVII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (35000-XVII, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Alkaya (35000-XVII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (35000-XVII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (35000-XVII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (35000-XVII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (35000-XVII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Van Haga (35000-XVII, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Kuik (35000-XVII, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (35000-XVII, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer/Voordewind (35000-XVII, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stoffer (35000-XVII, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stoffer/Van Brenk (35000-XVII, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35000-XVII, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu/Van den Hul (35000-XVII, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Kuik.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter, het CDA wil geacht worden voor de motie op stuk nr. 49 te hebben gestemd.

De voorzitter:

De motie was aangenomen, maar deze opmerking komt in de Handelingen te staan.