Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 33

33 Stemmingen moties Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993,

te weten:

  • -de motie-Laçin c.s. over een nieuwe invulling van de praktijkbegeleiding (34182, nr. 19);

  • -de motie-Laçin c.s. over een vijfjaarseis voor de rijschoolbranche (34182, nr. 20);

  • -de motie-Laçin over aanpakken van spookrijscholen (34182, nr. 21);

  • -de motie-Remco Dijkstra over een gemakkelijke manier om de bevoegdheidspas te controleren (34182, nr. 22);

  • -de motie-Remco Dijkstra over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen (34182, nr. 23);

  • -de motie-Van Aalst c.s. over verplichte onderdelen van de theoretische bijscholing (34182, nr. 24);

  • -de motie-Sienot c.s. over een rijscholenregister (34182, nr. 26).

(Zie vergadering van 21 november 2018.)

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (34182, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (34182, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin (34182, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra (34182, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra (34182, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Aalst c.s. (34182, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sienot c.s. (34182, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.