Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932043 nr. 432

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 432 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S.

Voorgesteld 27 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat je in Nederland zeker moet kunnen zijn van een onbezorgde oude dag;

constaterende dat steeds meer mensen hun pensioen niet dreigen te halen en dat een fatsoenlijk pensioen voor jong en oud onzekerder is geworden;

overwegende dat er een kans is om tot een breed gedragen pensioenakkoord te komen dat meer zekerheid geeft aan jong en oud;

verzoekt de regering om, voor het kerstreces een brief naar de Kamer te sturen over hoe zij de pensioenimpasse wil doorbreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Klaver

Marijnissen