Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 44

44 Stemmingen moties Onderdeel Media van de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het begrotingsonderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

te weten:

 • -de motie-Aartsen/Sneller over een onderzoek naar belemmerende voorwaarden voor radiozenders (35000-VIII, nr. 120);

 • -de motie-Aartsen over de toetsing van NPO-programma's op publieke waarden (35000-VIII, nr. 121);

 • -de motie-Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur (35000-VIII, nr. 122);

 • -de motie-Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen (35000-VIII, nr. 123);

 • -de motie-Westerveld/Van den Hul over maatregelen om racisme, discriminatie, antisemitisme en bedreigingen tegen te gaan (35000-VIII, nr. 124);

 • -de motie-Westerveld/Van den Hul over meting van draagvlak voor omroepen (35000-VIII, nr. 125);

 • -de motie-Van der Molen/Aartsen over de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen (35000-VIII, nr. 126);

 • -de motie-Van der Molen/Van der Graaf over bescherming van kinderen tegen schadelijke content (35000-VIII, nr. 127);

 • -de motie-Kwint/Van den Hul over heroverweging van het wetsvoorstel digitale publicatie algemene bekendmakingen (35000-VIII, nr. 128);

 • -de motie-Kwint/Van den Hul over een onderzoek naar de toenemende clustering van mediamacht (35000-VIII, nr. 129);

 • -de motie-Kwint over meer zendtijd voor kunst- en cultuuruitzendingen (35000-VIII, nr. 130);

 • -de motie-Kwint c.s. over voorstellen over omroepmensen die boven de WNT-norm verdienen (35000-VIII, nr. 131);

 • -de motie-Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod (35000-VIII, nr. 132);

 • -de motie-Van den Hul/Westerveld over een kabinetsbrede inzet om de positie van journalisten en opiniemakers te beschermen (35000-VIII, nr. 133);

 • -de motie-Van den Hul/Westerveld over de positie van makers en medewerkers (35000-VIII, nr. 134);

 • -de motie-Van den Hul over een verhoging van de fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek (35000-VIII, nr. 135);

 • -de motie-Krol over opnemen in het basispakket van NPO Politiek (35000-VIII, nr. 136);

 • -de motie-Öztürk over de post talentontwikkeling deels gebruiken voor het stimuleren van diversiteit (35000-VIII, nr. 137);

 • -de motie-Öztürk over het ondertekenen van het Charter Diversiteit (35000-VIII, nr. 138);

 • -de motie-Öztürk over de NPO-ombudsman (35000-VIII, nr. 139).

(Zie wetgevingsoverleg van 3 december 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Aartsen stel ik voor zijn motie (35000-VIII, nr. 121) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Aartsen/Sneller (35000-VIII, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (35000-VIII, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (35000-VIII, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Van den Hul (35000-VIII, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Van den Hul (35000-VIII, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Aartsen (35000-VIII, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kwint/Van den Hul (35000-VIII, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint/Van den Hul (35000-VIII, nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint (35000-VIII, nr. 130).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint c.s. (35000-VIII, nr. 131).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sneller c.s. (35000-VIII, nr. 132).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Westerveld (35000-VIII, nr. 133).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Westerveld (35000-VIII, nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (35000-VIII, nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol (35000-VIII, nr. 136).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Öztürk (35000-VIII, nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Öztürk (35000-VIII, nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Öztürk (35000-VIII, nr. 139).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.