Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 39

39 Stemmingen moties Handel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Handel,

te weten:

  • -de motie-Van Raan over de ontkoppeling van economische groei en de CO2-uitstoot (34952, nr. 35);

  • -de motie-Van Raan over een inventarisatie van het begrip "ecocide" (34952, nr. 36).

(Zie vergadering van 28 november 2018.)

In stemming komt de motie-Van Raan (34952, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (34952, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.