Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 36

36 Stemmingen moties Onderdeel Water van de begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het begrotingsonderdeel Water van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

te weten:

 • -de motie-Remco Dijkstra over waterprojecten in en rondom Meerssen (35000-J, nr. 8);

 • -de motie-Remco Dijkstra over het volgens planning versterken van de Markermeerdijken (35000-J, nr. 9);

 • -de motie-Geurts c.s. over één coördinerende minister voor de problematiek van veenbodemdaling (35000-J, nr. 10);

 • -de motie-De Groot over de lessen uit de evaluatie van Ruimte voor de Rivier meenemen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (35000-J, nr. 12);

 • -de motie-De Groot over de verzegeling van vuilwatertanken in de pleziervaart (35000-J, nr. 13);

 • -de motie-Van Brenk/Stoffer over het visitekaartje blijven voor SDG 6 (35000-J, nr. 14);

 • -de motie-Van Brenk c.s. over het onderzoek naar de verspreiding van legionella (35000-J, nr. 15);

 • -de motie-Van Brenk over de knelpunten bij het herwinnen van grondstoffen uit afvalwater (35000-J, nr. 16);

 • -de motie-Teunissen c.s. over het stimuleren van vergroening (35000-J, nr. 17);

 • -de motie-Teunissen over een verbod op het oplaten van gasgevulde ballonnen (35000-J, nr. 18);

 • -de motie-Teunissen over een verbod op het uitstrooien van rubberkorrels op kunstgrasvelden (35000-J, nr. 19);

 • -de motie-Laçin c.s. over het controleren van meer dossiers over chemische stoffen door de ILT (35000-J, nr. 20);

 • -de motie-Laçin/Teunissen over het handhaven van het principe "nee, tenzij" (35000-J, nr. 21);

 • -de motie-Kröger c.s. over een zorgvuldig besluit over de zandwinning IJsselmeer (35000-J, nr. 22);

 • -de motie-Kröger c.s. over aandacht voor het ontstaan van ZZS-stoffen (35000-J, nr. 23);

 • -de motie-Kröger/Smeulders over het stimuleren van groene daken (35000-J, nr. 24);

 • -de motie-Kröger over dekkingsgaten tussen de WTS en de nu gebruikelijke verzekeringen (35000-J, nr. 25);

 • -de motie-Dik-Faber/De Groot over de acties uit de green deal duurzame zorg (35000-J, nr. 26).

(Zie notaoverleg van 26 november 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kröger stel ik voor haar motie (35000-J, nr. 25) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Teunissen stel ik voor haar moties (35000-J, nrs. 18 en 19) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Van Brenk stel ik voor haar motie (35000-J, nr. 14) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra (35000-J, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra (35000-J, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (35000-J, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Groot (35000-J, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Groot (35000-J, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk c.s. (35000-J, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (35000-J, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (35000-J, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (35000-J, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Laçin/Teunissen (35000-J, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (35000-J, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kröger c.s. (35000-J, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kröger/Smeulders (35000-J, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/De Groot (35000-J, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.