Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 31, item 9

9 Stemming Begroting Koning 2019

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (35000-I).

(Zie vergadering van 10 oktober 2018.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Vandaag stemt de Kamer over de volledige begroting voor 2019, het beleid van het kabinet vervat in de Miljoenennota. Het internationale klimaatpanel waarschuwt dat alle beloften die regeringen tot nu toe voor het klimaat deden, optellen tot een opwarming van de aarde met 3°C. Zo ook deze Miljoenennota. Volgens datzelfde klimaatpanel is 1,5°C echter het maximale wat we kunnen opvangen. Gaan we daaroverheen, dan kiezen we voor scenario's met extreem weer, droogtes, overstromingen, mislukte oogsten, waterschaarste en massamigratie in gebieden die kwetsbaar zijn voor onrust en gewapende conflicten.

Jongeren schreeuwen om actie. Het hof waarschuwt dat de Staat zijn zorgplicht schendt. Maar de regering voelt geen urgentie en heeft een begroting voor een 3˚C-beleid. Daar kan de Partij voor de Dieren geen steun aan verlenen. Wij stemmen tegen de begroting, als signaal dat er ook in 2018 burgers en volksvertegenwoordigers waren die niet akkoord gingen met het beleid van "na ons de zondvloed".

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.