Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 18

18 Stemmingen moties Integrale risicoanalyse pluimveevleesketen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Integrale risicoanalyse pluimveevleesketen,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand over een verplichte centrale registratie van voetzoollaesies (26991, nr. 533);

  • -de motie-Ouwehand over een verplichting om door te geven hoeveel dieren er dagelijks sterven in een stal (26991, nr. 534).

(Zie vergadering van 1 november 2018.)

In stemming komt de motie-Ouwehand (26991, nr. 533).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (26991, nr. 534).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.