Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 23

23 Stemming motie Jaarverslag 2017 Infrastructuur en Waterstaat

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over Jaarverslagen en slotwetten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2017,

te weten:

  • -de motie-Kröger/Laçin over planning, aanbesteding, uitvoering en financiering beter op elkaar afstemmen (34950-XII, nr. 18).

(Zie wetgevingsoverleg van 20 juni 2018.)

In stemming komt de motie-Kröger/Laçin (34950-XII, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.